SEGÍTSÉGEK /HINTS

Több szinten férhettek hozzá a segítségekhez, mint egy valódi szabadulós játékban, A kiemelt betűkkel jelöltek az adott témát jelenti, alatta pedig a hozzá tartozó tippeket találjátok.
Kattintsatok a segítségre és a lenyíló menüben láthatjátok is a tippet.

 

You can access the help on more levels just like in a real escape game. Those marked with bold letters mean the given topic, and below you will find the related tips.

 

Dínófigurák 1. szoba / Dino Figures Room 1

Segítség 1. szint /Level 1

Találtatok dínófigurákat? Ha igen kattintsatok rá és helyezzétek az eszközökhöz.

Did you find dino figurines in the room? If so, place them all under “Items” by clicking on the figures.

Segítség 2. szint / Level 2

Jól nézzetek körbe, az egyik figura a doktor kép tetején bújkál!

Look around, one of the figures is hiding on top of the doctor’s picture!

Segítség 3. szint / Level 3

Csoportosítsátok a dínó figurákat aszerint, hogy melyik doktor nevéhez fűződik az adott dínó és ilyen sorrendbven helyezzétek a doktor nevekkel ellátott polcokra!

A dínó leírásokat a mappában találjátok.

 

Group the dino figurines according to which doctor’s name the given dino is associated with and place them in that order on the shelves with the doctor’s names!

You can find the dino descriptions in the folder.

Megoldás / Solution

Dr. Wu – Indoraptor,

Dr. Sattler – Stegosaurus

dr. Harding – T-rex

negyedikre kizárásos alapon rájöhettek 🙂 / you can find out the remainig one 😉

 

 

Doktor képe- 1. szoba / Doctor’s picture – Room 1

Segítség 1. szint / Level 1

Felfedezhettek két képet a doktorrol, egy nagyot és egy kicsit.

 

You could discover two pictures of the doctor, one big and one small.

 

Segítség 2. szint / Level 2

A kis kép hátulja mit rejt? Fel tudjátok használni valahova? 

 

What is behind the small picture? Can you use it somewhere?

Segítség 3. szint / Level 3

Nézzétek meg a nyilakat és állítsátok be a nagy kép alatti nyilakat olyan pozícióba, ahogy a kép hátulján láthatjátok

 

Look at the arrows and adjust the arrows under the big picture to a position as you can see on the back of the picture

Megoldás / Solution

Kattintsatok a kis képre miután a tárgyak közé helyeztétek és kattintsatok rá újra, hogy lássátok a nyilakat a hátulján!

Click on the small picture after placing it between the items and click on it again to see the arrows on the back!

Puzzle

Segítség 1. szint / Level 1

A puzzle darabokat a mennyezetről lógó táskára kattintva láthatjátok! Kattintsatok a táskára!

 You can see the puzzle pieces by clicking on the bag hanging from the ceiling! Click on the bag!

Segítség 2. szint / Level 2

Miután a tárgyak közé helyeztétek a puzzle darabokat kattintsatok rá és rakjátok ki a mintát!

 After you have placed the puzzle pieces between the objects, click on them and lay out the pattern!

Segítség 3. szint / Level 3

Ha kiraktátok a mintát és nem tudtok továbbhaladni, nézzétek meg, hogy a szobában egy másik tárgy tartozik a puzzle-hez, mely megmutatja nektek, hogy hogyan kell itt számolnotok!

Segítség 4. szint / level 4

Minden sorban és oszlopban eredményül 10-et kell kapnotok számoljátok ki ezeknek megfelelően, majd nézzétek meg hova tudjátok felhasználni ezeket a számokat, hol látjátok ezeket a színeket még?

 

As a result, you should get 10 in each row and column, calculate accordingly, then see where you can use these numbers, where else do you see these colors?

 

Segítség 5. szint

Az asztal bal oldalán lévő doboz tetején találjátok a színmintát, itt kell megadnotok a kódot!

Megoldás / Solution

6437

Kulcsok megszerzése

Segítség 1. szint

Miután megszereztétek a kulcsokat ki tudjátok vele nyitni az asztal egyes ajtajait!

Tükör / Mirror

Segítség 1. szint / Level 1

Ezzel a feladattal, csak akkor tudtok továbbhaladni, ha megoldottátok az összes fent lévő feladatot és 3 kulcsot szereztetek, melyekkel kinyitottátok az asztal ajtajait.

With this task, you can only proceed if you have solved all the tasks above and obtained 3 keys, which you used to open the doors of the table.

 

Segítség 2. szint / level 2

Nézzetek körben a szobában, hol találjátok azt a mintát, ami a fekete téglalap mintájú deszka hátulján látható? Keressétek meg a szobában és kattintsatok oda! Így láthtjátok, a fali kép tükörképét! Tápláljátok be ezt a mintát az asztal megfelelő gombjainak megnyomásával!

Look around the room, where can you find the pattern on the back of the black rectangle pattern board? Find it in the room and click there! This is how you can see the reflection of the wall picture! Install this sample by pressing the appropriate buttons on the table!

 

Segítség 3. szint / Level 3

Ha szemben vagytok a tükörképpel, akkor az így balkéz felé eső minta -ha szemben átfordultok az asztal felé- az asztal szintén bal oldalára esik és így tovább 🙂

 If you are facing the mirror image, then the pattern on the left hand side – if you turn to face the table – also falls on the left side of the table and so on 🙂

 

Ha aktiváltátok a számítógépet… / If you have activated your computer…

Segítség 1. szint / Level 1

Figyelmesen olvassátok el az instrukciót és nézzétek meg a képet!

Read the instructions carefully and look at the picture!

Segítség 2. szint/ Level 2

Mit láttok a képen a doktoron kívül, ami segíthet?

What do you see in the picture besides the doctor that can help?

Segítség 3. szint / Level 3

Találtatok valahol egy számkódpanelt a szobába?

Néztétek a konyvespolc egy különös pontját és rákattintottatok?

 

Did you find a number code panel for the room somewhere?

Did you look at a strange spot on the bookshelf and click on it?

Megoldás / Solution

A megoldás a számítógépen látható dátum a következő formátumban betáplálva a könyvespolcon lévő kódpanelbe:

(é=év
h=hónap
n=nap)

formátum: ééhhnn

—-

 The solution is to enter the date displayed on the computer into the code panel on the bookshelf.

 

Kockák – 2. szoba / Cubes – 2nd room

Segítség 1. szint / Level 1

A falon találtatok két egyenként-5 lyukat tartalmazó szerkezetet és hozzá kockákat. Mindegyik kockának megvan a megfelelő helye, de vajon mi alapján tudtok rájönni?

On the wall you found two structures with 5 holes each and cubes. Each cube has its right place, but how can you figure it out?

Segítség 2. szint / Level 2

Találtatok egy ugyanilyen szerkezetet az első szobában?

Did you find an identical structure in the first room?

Segítség 3. szint / level 3

Illesszétek be a dinó és tojás ábrájú kockákat az első szobába lévő minta alapjánn, majd ha ez megvan, forduljatok a szemközti falra és a szoba végében lévő csak tojást ábrázoló kockákat illesszétek be szintén az előző alapján.

 

Insert the dino and egg cubes based on the pattern in the first room, then when you have it, turn to the opposite wall and insert the egg-only cubes at the end of the room also based on the previous one.

Nagyméretű doboz 4 számjegyű lakattak T-rex fej alatt / Large box of 4-digit padlocks under T-rex head

Segítség 1. szint / Level 1

Találtok egy képet egy T-rex fejéről, egy doboz tetején, kattintsatok rá és vizsgáljátok meg alaposan!

You will find a picture of a T-rex head on top of a box, click on it and examine it carefully!

Segítség 2. szint / Level 2

Nézzétek meg a fogait, fontos lesz, hogy a fogakon lévő betűk alapjén tudtok rájönni a kódra!

Look at its teeth, it will be important that you can figure out the code based on the letters on the teeth!

Segítség 3. szint / Level 3

Hanyadik fogon is vannak az egyes betűk? Vajon ez mit jelenthet?

Check the teeth carefully.

Segítség 4. szint / Level 4

Számoljátok meg hanyadik fogon vannak a betűk!

Count on which teeth the letters are placed on!

Segítség 5. szint / Level 5

Vegyétek figyelembe, hogy balról jobbra kell számolni a fogakat és a két fogsort külön kell vennetek. Pl. az A betű a 6. fogon kell,hogy legyen.

Note that the teeth must be counted from left to right and the two sets of teeth must be taken separately. For example, the letter A must be on the 6th tooth.

Megoldás / Solution

6583

Ha megszereztétek a gyümölcsöket. / If you got the fruits.

Segítség 1. szint / Level 1

Meg kell “etetnetek” a kis dínókat a szobában úgy, hogy rákattintotok és a gyümölcsöt oda illesztitek. (ahogy beléptetek a második szobában egyből jobbra található ez a játékelem)

You have to “feed” the little dinos in the room by clicking on them and placing the fruit there. (as you enter the second room, this game element is immediately to the right)

 

Raptor hangok / Velociraptor sounds

Segítség 1. szint / Level 1

Ezzel a feladattal csak akkor tudtok foglalkozni, ha kinyílt a raptorok jobb oldalán lévő kis doboz és szereztetek 4 darab hangsáv jellel ellátott Jurrasic Park alakú mintát.

Hallgassátok meg a hangokat, (kattintsatok az ikonra) mit fedezhettek fel a megszerzett mintákon?

 

You can only deal with this task if the small box on the right side of the raptors has been opened and you have obtained 4 Jurrasic Park-shaped patterns with soundtrack marks.

Listen to the sounds, (click on the icon) what did you discover on the obtained samples?

Segítségek 2. szint / Level 2

Ha figyelmesen hallgatjátok a hangokat mindegyiket párosíthattok valamelyik hangfile rajzhoz.

If you listen carefully to the sounds, you can pair each of them with one of the sound symbols

Segítségek 3. szint / Level 3

Illesszétek a számokkal jelzett polcokra a hangsávokat olyan sorrendben, ahogy hallhatjátok!

Place the audio tracks on the shelves marked with numbers in the order you can hear them!

Kötél / Rope

Segítség 1. szint / Level 1

A raptoros feladat megoldásával észrevehetitek, hogy a szikla jobb oldalán lévő doboz kinyílt és kilóg egy kötél. Kattintsatok oda!

By solving the raptor task, you will notice that the box on the right side of the rock has opened and a rope is hanging out. Click there!

Segítség 2. szint / Level 2

Visszatérve az első szobába láthatjátok, hogy a kötél felhúzásával hozzáfértetek egy feladathoz, kövessétek végig a szimbólumokat és keressétek meg a hozzá rendelt számokat! Viszont itt még nincs vége a feladatnak!

 

Returning to the first room, you can see that you have access to a task by pulling up the rope, follow the symbols and find the assigned numbers! However, the task is not over yet!

Segítség 3. szint / Level 3

mire utalhat az ABC… ? what can ABC refer to… ?

Segítség 4. szint / Level 4

Lehetséges, hogy meg kell számolnotok hanyadik betű az ABC-ben (angol ABC) az a bizonyos szám mely az egyes szimbólumokhoz tartozik? Mi is az a négy szimbólum ami nektek kell? Láthatjátok a kis doboznál, melynél a raptoros feladat megoldásával megjelent a kötél.

Is it possible that you have to count the ABC,  (English ABC) check the certain number that belongs to each symbol? What are the four symbols you need? You can see it by the small box where the rope appeared after solving the raptor task.

 

Megoldás / Solution

GBEI

 

Korongok – 2. szoba / Discs – Room 2

Segítség 1. szint / Level 1

Az átjáró ajtón lóg egy táska kattintsatok rá!

There is a bag hanging on the entrance door, click on it!

Segítség 2. szint / Level 2

A korongokat be kell “illesztenetek” a megfelelő helyekre a szobában lévő legnagyobb asztalon lévő szerkezetbe és értékeket beállítani, de mi alapján? Néztétek milyen dínó neve szerepel itt?

Először illeszétek be az összes korongot, majd rákattintva tudjátok változtatni az értékeket.

You have to “insert” the disks into the appropriate places in the structure on the biggest table in the room and set values, but based on what? Did you see the name of the dino listed here?

First, insert all the discs, then click on them to change the values.

Segítség 3. szint / Level 3

Az első szobában találhattok egy leírást az egyik falon. Itt tudjátok megkeresni a Pteranodon tulajdonságait!

In the first room, you can find a description on one of the walls. You can find the properties of the Pteranodon here!

Segítség 4. szint / Level 4

Nézzétek meg, hogy minden korongot a megfelelő helyre rakjatok. 

Make sure you put all the discs in the right place.

Megoldás / Solution

Súlya:20kg,
mivel táplálkozik: hal
Hossza: 7,25M

 

Weight: 20 kg,
what it feeds on: fish
Length: 7.25M

Miután megoldottátok a korongos feladatot! After you have solved the Disc task!

Segítség 1. szint / Level 1

Jól nézzétek át a füves területet a szobában, találtok valahol valamit?

Take a good look at the grassy area in the room, did you find anything?

Segítség 2. szint / Level 2

A korongos feladat alatti füves területet is megnéztétek? Did you also look at the grassy area under the disk task?

Segítség 3. szint / Level 3

Találtok egy ládát, melyet a pteranodon dínótól megszerzett kulcs nyit. A ládát kinyitva kattintsatok a belőle megszerzett tárgyakra!

You will find a chest, which is opened by the key obtained from the pteranodon dino. After opening the chest, click on the items obtained from it!

Ha megvan minden számos rúd (4db kell)

If you have all the numerous bars (you need 4)

Segítség 1. szint / Level 1

Nézzétek meg a periódusos rendszert. Mi köze lehet ehhez az asztalon szereplő DINO szóhoz?

Look at the periodic table. What does this have to do with the word DINO on the table?

Segítség 2. szint / Level 2

Ha jól megnézitek a periódusos rendszert bizonyos betűk alatt egyes számok be vannak karikázva pirossal,

If you look closely at the periodic table, some numbers are circled in red under certain letters,

Segítség 3. szint / Level 3

Nézzétek meg, a D, I, N, O, sorrenben milyen számkódot kaptok? Ilyen sorrendben “illesszétek be” a számos rudakat az asztal 4 részébe.

 

Look, what number code do you get in D, I, N, O, ? In this order, “insert” the numerous bars into the 4 parts of the table.

Megoldás Solution

4916

Ha megvan minden betűs rúd (4db kell) If you have all the letter bars (you need 4)

Segítség 1. szint / Level 1

Felfedezhettek morze jeleket a szikla mellett bal oldalon lévő asztalnál, illetve találtatok az előző dobozban egy táblázatot a morze kódhoz. Fejtsétek meg a kódot és ilyen sorrenben illesszétek be a betűvel jelzett rudakat az asztal 4 pontjába.

 

You could discover Morse codes on the table on the left side next to the rock, and you found a table for Morse code in the previous box. Decipher the code and insert the bars marked with letters in the 4 points of the table in this order.

A fentebb szereplő feladat megoldását követően szereztek egy kulcsot valamit a dobozban, nézzétek meg és használjátok fel ezt a sziklához! / After solving the task above, you got a key in the box, look at it and use it for the rock!

Segítség 1. szint / Level 1

Milyen mintát láthattok a szikla belsejében? Mit is szereztetek az első szobában?

What pattern can you see inside the rock? What did you get in the first room?

Segítség 2. szint / Level 2

A lámpást ide helyezve UV fénybe borul a szikla belseje és leveleket, rajta számokat láthattok, de vajon hogy lesz ebből egy kód?

By placing the lantern here, the inside of the rock and leaves are covered in UV light, you can see numbers on it, but how will this become a code?

Segítség 3. szint / Level 3

Nézzétek meg a leveleket, esetleg számít valamit, hogy hány szirmú a levél? Look at the leaves, does it matter how many petals the leaf has?

Segítség 4. szint / Level 4

Olyan sorrendben alkossatok kódot a leveleken szereplő számokból, hogy növekvő sorrendben hány szirmú a levél.

 

Create a code from the numbers on the leaves in ascending order of how many petals the leaf has.

Miután minden fentebbi feladatot megoldottatok! / After you have solved all the above tasks!

Segítség 0. szint / Level 0

Mind a betűkód beállítása után, illetve a sziklás feladat megoldását követően kaptatok egy szmákódot, ezek egymáshoz tartoznak és egy kódot alkotnak számotokra!

 

Both after setting the letter code and after solving the rocky task, you received a number code, they belong to each other and form one code for you!

Segítség 1. szint / Level 1

Hol is van egy kódpanel, amit még nem használtatok?

 

Where is a code panel that you haven’t used yet?