“”FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Bruger László
A szolgáltató székhelye: Magyarország, 2230 Gyömrő, Csokonai utca 67.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@otthoniszabaduloszoba.hu
Adószáma: 7 3 4 4 2 7 2 7-  1 3 3

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden termékre, valamint azok jövőbeni módosításaira is.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű, jogi védelemben áll.

Adatkezelési szabályok:
1.5. Adatvédelmi tájékoztató: www.otthoniszabaduloszoba.hu

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek ára tartalmazza az Áfát-t, valamint a szállítási díjat is.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete
1.9. A www.otthoniszabaduloszoba.hu weboldalon a szabadulós játékok fül alatt lehet kiválasztani az egyes játékokat. Ezután az “Kosárba rakom” gombra kattintva a játék kiválasztásra kerül, majd a megjelenő oldalon a “Kosárba” gombra kattintva a termék a bevásárló kosárba kerül. Ezt követőn a weboldal jobb felső sarkában a kosár ikonra kattintva megjelenik a kiválasztott termék. A számlázási és szállítási adatok megadása után a bankkárytás fizetés felületére kerül a vásárló, ahol a kártyaadatok megadása következik. A vásárlás ezután befejezésre kerül. A vásárlásról visszaigazoló e-mailt kap a vevő.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vannak lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. A terméket bankkárytás  vagy banki átutalásos fizetéssel lehet megvásárolni. A termék e-mailen keresztül jut el a vevőhöz.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása a megrendelést követő 1-3 munkanapon belül teljesülnek.

1.14. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga
1.15. A termék megvásárlását követően az elállás nem lehetséges, mivel szellemi termékről van szó. 

Termékkel való visszaélés
1.16. Az Otthoniszabaduloszoba” szellemi termékei jogi védelem alatt állnak. Az ezekkel való visszaélés (megvásárlást követően a termék továbbítása vagy árusítása) büntetőjogi intézkedéseket von maga után.

Panaszkezelés
1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a budapesti Bíróság/Törvényszék illetékességét. Budapest, 2022. 01. 05.